Dagens teknologi erbjuder ögonkirurgiska lösningar för de flesta synrelaterade problem. Möjligheten att slippa krångliga glasögon eller kontaktlinser intresserar människor i alla åldrar, men finns det någon övre gräns för synfelsoperationer?

I dag vill allt fler slippa glasögon. En synfelsoperation ses som ett lockande alternativ senast när det är dags att byta ut glasögonen. Med dagens synfelskirurgi kan man korrigera de flesta synfel och även ålderssynthet.

Synfelskirurgi görs huvudsakligen på två sätt: med laser och med olika intraokulära linser. Laseroperation är den mest kända metoden och bygger på att hornhinnan omformas med laser så att den bryter ljuset rätt. Korrigeringen görs alltså på ögats yta. Vid intraokulär kirurgi korrigeras synfelet med en lins som sätts in framför eller ersätter ögats egen lins.

Ögonens hälsa utgör kriteriet hos äldre

På Medilaser får vi ofta svara på vad som är den nedre och övre åldersgränsen för en synfelsoperation. Den nedre åldersgränsen är myndig ålder, då patienten har rätt att besluta om sin egen vård. Hos unga patienter kräver vi dessutom att synskärpan har stabiliserats före operationen. På så sätt kan vi uppnå permanenta resultat med operationen.

Någon övre åldersgräns för en synfelsoperation kan däremot inte fastställas entydigt. Äldre personers lämplighet för en synfelsoperation beror i första hand på ögonens hälsotillstånd, som undersöks noga när en kirurgisk synfelskorrigering planeras. Om en ögonsjukdom eller misstanke om ögonsjukdom upptäcks vid undersökningen behandlas alltid sjukdomen i första hand. Om ögonen däremot konstateras vara helt friska finns det i princip inga hinder för t.ex. en laseroperation på personer över 70 år.

Ett steg före behandlingsplanen

Vid planeringen av en synfelsoperation är det bra att titta ett steg längre fram. Upp till 70 % av alla över 70 år har någon form av grå starr, och patienterna som opereras för starr är i genomsnitt 75 år. Internationella studier visar att omkring 92 % av befolkningen får starr. Därför är det en god idé att beakta risken för starr när man väljer operationsmetod för en äldre person.

Den snabbast växande metoden vid synfelskirurgi är linsoperation, där ögats egen lins ersätts med en synkorrigerande konstgjord lins. Operationstekniken är densamma som vid en starroperation, dvs. samma operation behandlar starren och synfelet. En konstgjord lins kan användas för de flesta synfel: plus- eller minussyn, astigmatisk samt ålderssynthet. Med vanliga konstgjorda linser för synfel eller astigmatism får man bra synskärpa på långt håll, men behöver fortfarande läsglasögon. Behovet av glasögon minskar alltså, men försvinner inte helt. Om man i sin tur väljer konstgjorda linser för ålderssynthet slipper man glasögon helt och hållet. Efter en linsoperation kan ögat inte utveckla grå starr. Därför kan det betraktas som det primära operationsalternativet för äldre, även om de inte utvecklat starr än eller om de uppvisar tecken på begynnande starr.

Förundersökning tryggar bästa resultat

Före en synfelsoperation gör man alltid en grundlig förundersökning på Medilaser. Då undersöker man ögonens struktur och hälsotillstånd och väljer den lämpligaste behandlingsmetoden baserat på undersökningen och patientens önskemål och synkrav. Om patienten har diagnosticerats med starr är det även en god idé att besöka Medilasers specialist på ögonkirurgi för att välja rätt typ av lins. På så sätt se man till att starroperationen ger bästa möjliga resultat och uppfyller patientens önskemål.