Starroperation

från 990 €  /öga (från 1 190€/öga)

Boka tid för förundersökning
Boka tid

Starroperation

Grå starr är ett normalt åldersrelaterat besvär som förr eller senare drabbar nästan alla. En operation är det enda sättet att behandla starr och starroperationer är bland de vanligaste och säkraste kirurgiska åtgärderna i världen. Operationen är ofta lättare ju tidigare man gör den.

Vid en starroperation ersätter man linsen som grumlats av starr med en klar konstgjord lins. Det finns olika konstgjorda linser att välja mellan. Med konstgjorda linser kan man samtidigt minska behovet av glasögon eller till och med slippa dem helt.

FPA kan ersätta en del av priset för operationen om ersättningskriterierna uppfylls.

Så här går starroperationen till

1. Förundersökning

Om du misstänker att du har starr eller om du har diagnosticerats med starr kan du boka tid direkt hos den opererande ögonkirurgen för en förundersökning inför starroperationen. Vi utför alla nödvändiga mätningar och undersökningar. Du får personligen träffa läkaren som ska operera dig och får en personlig vårdplan. Du får snabbt en tid för operation, oftast redan inom en till två veckor efter förundersökningen.

2. Åtgärd

Starren opereras under ögondroppsbedövning. Den grumlade linsen tas bort och ersätts med en konstgjord plastlins. Den snabba åtgärden utförs med ultraljud med hjälp av modern fakoteknik.

3. Efter operationen

Man kan oftast åka hem redan en timme efter operationen. Klinikbesöket tar i sin helhet ungefär ett par timmar. Synen återställs inom några dagar och följdsymtomen är mycket lindriga. Under den första månaden sköter man ögonen med antibiotikadroppar. Vid behov sjukskrivs du. Det första kontrollbesöket hos ögonläkaren är ungefär en månad efter operationen.

Kom till oss för operation

Närmare lokala priser finns på klinikens egen sida.

Starroperation

från 990 € /öga
(från 1  190 € / öga)

eller med Medilaser-konto 91 €/mån/12 mån

Finansiering med Medilaser-konto

Med Medilasers finansieringsalternativ kan du behändigt dela upp betalningen och själv välja hur mycket du vill betala per månad. Du kan dela upp betalningen i hela 72 månader. Du kan enkelt ansöka om kontot på våra mottagningar eller ansöka om ett finansieringsbeslut hemifrån.

Läs mer om Medilaser-konto

Ännu bättre syn med extralinser

Om du fortfarande har ett synfel efter en tidigare starroperation eller om du vill se bättre på både långt och nära håll utan glasögon kan du fråga din läkare om möjligheten att sätta in extralinser i ögonen. Extralinser kan användas för att korrigera när- eller översynthet eller astigmatism eller för uppdatera monofokala linser som satts in vid en tidigare starroperation till multifokala linser så att man kan slippa glasögon helt.

Vid en starroperation ersätts linsen som grumlats av starr med en konstgjord lins, vars styrka fastställs med hjälp av mätningar. Det finns olika konstgjorda linser att välja mellan. Vi väljer den som är bäst för dig baserat på ögats konstruktion och dina personliga synbehov:

Synfel som orsakas av starr kan avhjälpas med monofokala baslinser. Styrkan på baslinsen bestäms vanligtvis så att man ser bra eller hyfsat långt efter operationen. Man behöver fortfarande glasögon efter operationen för att läsa och för eventuell astigmatism.

Ojämnheter på ögats yta kan orsaka astigmatism, som försämrar synen. Man kan ha kraftig astigmatism även om man inte behövt korrigera den med glasögon. Det beror på att ögats totala brytningsförmåga förändras när linsen tas ut. En konstgjord lins som korrigerar astigmatism, dvs. en torisk lins, minimerar mängden astigmatism efter operationen och möjliggör bästa möjliga synskärpa. Styrkan på den toriska linsen bestäms vanligtvis så att man ser mycket långt efter operationen. Man behöver fortfarande glasögon efter operationen för att läsa.

Om man vill minimera behovet av glasögon efter starroperationen kan man sätta in multifokala konstgjorda linser. Multifokala konstgjorda linser korrigerar synen på både långt och nära håll, vilket gör att man kan slippa glasögon – även läsglasögon – helt och hållet. Multifokala konstgjorda linser brukar vara en bra lösning när man inte har några andra ögonsjukdomar än starr och när man ska operera båda ögonen.

Medilaser berättar om starroperation

Vanliga frågor

Grå starr utvecklas inte på nytt, så man behöver inte göra om själva starroperationen. Om synen verkar suddig efter starroperationen kan det bero på s.k. efterstarr, som drabbar några procent av alla som opereras. Efterstarr behandlas med laser.

Troligen ja, om operationen utförs med standardlinser, dvs. monofokala linser. Däremot kan man påverka behovet av glasögon efter starroperationen genom valet av lins; väljer man högteknologiska multifokala linser kan man slippa glasögon helt i samband med starroperationen.

Med dagens metoder behöver man inte vänta på att starren mognar. Tvärtom, operationen är ofta lättare ju tidigare man gör den. Man kan och bör göra en starroperation så snart den grumlade synen försämrar livskvaliteten och försvårar de dagliga sysslorna.

Behandling på Medilaser

På Medilaser har vi ett nära samarbete så att vi vet och känner till våra kunders individuella behov i alla skeden av behandlingen. På så sätt kan vi alltid erbjuda dig snabb och flexibel, personlig service.

Läs mer om behandlingens gång

Vår kundtjänst hjälper dig

Kontakta din närmaste klinik. Vi berättar gärna mer om våra tjänster.

Kontakta oss

Erfaren inhemsk specialist

Vi är Finlands största klinikkedja specialiserad på ögonkirurgi. Vi har utfört brytningsfels- och starroperationer i över 20 års tid. Vår enda uppgift är att hjälpa dig se klarare med dina egna ögon, utan glasögon.

Boka tid