Övriga tjänster

Förutom ögonoperationer erbjuder en del av våra kliniker även andra specialtjänster i anknytning till din syn och ögonhälsa.

Stabilisering av hornhinnan

Medilasers CXL (corneal collagen cross linking)-behandling används för att stärka hornhinnan när den av olika skäl har försvagats. Den vanligaste orsaken till att hornhinnan försvagas är keratoconus, eller toppig hornhinna. Sjukdomen gör att hornhinnan förtunnas, får en oregelbunden profil och synskärpan försämras.

Läs mer

Intraokulär kontaktlins (ICL)

En intraokulär kontaktlins, eller ICL, är ett alternativ till laseroperation framför allt när man vill korrigera kraftig närsynthet. ICL är en mjuk, kontaktlinsliknande lins som placeras mellan irisen och ögats egen lins.

Läs mer

Injektionsbehandling av makuladegeneration

Det finns två olika former av makuladegeneration, torr och våt, som är olika sjukdomar med olika sjukdomsbild. Den våta, svårare formen av makuladegeneration kan behandlas. Vid behandlingen doserar man flera gånger under behandlingsperioden ett läkemedel i ögonen som förhindrar tillväxten av skadliga nya blodkärl.

Läs mer

Ögonlaboratorieundersökningar

Ögonlaboratorieundersökningar innebär oftast följande undersökningar: OCT, synfält, ögonbottenfotografering och topografi. OCT-avbildning erbjuds på klinikerna i Esbo, Åbo och Vanda, synfältsundersökning på klinikerna i Esbo, Tavastehus, Åbo och Vanda, ögonbottenfotografering på klinikerna i Tavastehus och Vanda och topografiavbildning på alla våra kliniker.

OCT

OCT kommer från orden Optical Coherence Tomography. Tekniken används för att avbilda ögats olika delar (huvudsakligen näthinnan och synnervsändarna) och deras cellager med en skiktavbildningsteknik. Undersökningen är snabb och man behöver inte alltid ta pupillvidgande droppar. Resultaten kan användas ihop med synfältsundersökningen för att upptäcka t.ex. begynnande ögontryckssjukdom, dvs. glaukom. OCT-undersökningen är ett bra komplement till ögonläkarens kliniska mottagningsundersökning. OCT-undersökning erbjuds på kliniken i Esbo, Åbo och Vanda.

Misstänker du att du har en ögonsjukdom?

Precis som sin tandhälsa kan man även undersöka sin ögonhälsa. Förutom en synundersökning är det även bra att regelbundet göra en ögonbottenfotografering hos läkaren.

Vår kunniga personal kan rekommendera rätt åtgärder om din syn har försämrats eller om du diagnostiseras med någon annan ögonsjukdom.

Kontakta oss