Det finns många myter och fördomar kring ögonoperationer. Våra specialister svarar på de vanligaste:

  1. Efter operationen är man blind i flera dagar.

Specialistens svar: Man ser direkt efter operationen. Man kan oftast leva helt som vanligt redan efter några dagar.

  1. Jag gör säkert något fel så att operationen misslyckas.

Specialistens svar: Det finns inget ”rätt eller fel” med operationen. Huruvida operationen lyckas eller inte har inget med patienten att göra! Alla opererande läkare på Medilaser har minst tusentals operationer bakom sig.

  1. Om man gör en laseroperation som ung drabbas man av ålderssynthet tidigare.

Specialistens svar: En laseroperation i ung ålder korrigerar synfelet till noll, vilket gör att ålderssyntheten kommer i samma takt som för en person med nollsyn som inte opererat sig. Hos personer med ålderssynthet kan man kompensera ålderssyntheten till viss del under en laseroperation, medan en linsoperation korrigerar den helt.

  1. Jag har ett så litet synfel att det inte lönar sig att operera det.

Specialistens svar: Kundens upplevda behov utgör en viktig del av operationsbeslutet. Om man känner att man behöver glasögon kan en operation vara ett alternativ.

Fler myter och svar finns i vår senaste kundtidning (s. 34)!