Linsoperation

från 940 €  /öga (från 1 190 €)

Boka tid för förundersökning
Boka tid

Linsoperation

Med en linsoperation kan man korrigera både synfel och ålderssynthet. Synen korrigeras med intraokulära multifokala linser som är speciellt avsedda för ålderssynthet – på så sätt minskar man behovet av glasögon eller slipper dem helt.

Vid en linsoperation byter man ut ögats egen lins mot en multifokal konstgjord lins med flera styrkor. De flesta som opererats upplever att de klarar sina normala vardagssysslor helt utan glasögon. En del av de som opererats använder läsglasögon då och då vid långvarigt eller noggrant närarbete. Glasögonbehovet är dock alltid betydligt mindre efter operationen.

Linsoperationens resultat är permanent, eftersom ålderssyntheten inte längre framskrider efter linsbytet och ögat inte längre kan drabbas av grå starr.

Ålderssynthet drabbar förr eller senare oss alla.

Ålderssynhet innebär nedsatt närseende som förekommer med åldern. Ögats egen lins och ögonmusklerna förlorar sin elasticitet och det blir allt svårare att fokusera på nära håll. De första symtomen på ålderssynthet kommer oftast efter 40 års ålder. När man läser och utför andra småsysslor behöver man mer ljus, och förr eller senare behöver man läsglasögon eller progressiva glasögon för att se på nära håll.

Många med ålderssynthet har dessutom normalt synfel, dvs. plus- eller minussyn eller astigmatism. En person som använder minusglasögon ser bra på nära håll när han eller hon tar av sig glasögonen och kan därmed klara sig länge utan läsglasögon. Men hos en person som använder plusglasögon ger ålderssyntheten däremot ofta symtom redan i yngre ålder. Oavsett ögonens synfel drabbas vi alla så småningom av ålderssynthet, och det är inget man kan förhindra eller förbättra genom sina levnadsvanor.

För vem lämpar sig en linsoperation?

En linsoperation är särskilt lämplig för de som förutom ålderssynthet även har översynthet (plusglasögon). Operationen görs ofta på båda ögon.

Så här går linsoperationen till

1. Förundersökning

Behandlingen börjar alltid med en grundlig förundersökning, där våra erfarna specialister säkerställer din lämplighet för åtgärden. Man undersöker ögonens brytningsvärde och strukturer och fastställer nödvändig styrka på kontaktlinserna. Linserna beställs separat efter dina individuella behov. När linserna har kommit får du en operationstid utan att köa.

2. Åtgärd

Linsoperationen görs med samma teknik som en starroperation, som är en av de vanligaste och säkraste kirurgiska åtgärderna i världen. Ögats egen lins tas bort och den konstgjorda linsen förs in i ögat genom ett bara några millimeter stort snitt. Inga stygn behövs eftersom operationssåret sluter sig själv.

3. Efter operationen

Du får åka hem ungefär en timme efter operationen. Du sjukskrivs ofta i en vecka och ögonen behandlas i en månad med antibiotikadroppar. Ögonen kan kännas irriterade och vara ljuskänsliga i några dagar, men symtomen är ofta ganska lindriga. Vid utskrivningen får du med dig noggranna hemvårdsanvisningar.

Kom till oss för operation

Närmare lokala priser finns på klinikens egen sida.

Linsoperation

från 940 € /öga

(1 190 €)

eller med Medilaser-konto 87 €/mån/12 mån

Finansiering med Medilaser-konto

Med Medilasers finansieringsalternativ kan du behändigt dela upp betalningen och själv välja hur mycket du vill betala per månad. Du kan dela upp betalningen i hela 72 månader. Du kan enkelt ansöka om kontot på våra mottagningar eller ansöka om ett finansieringsbeslut hemifrån.

Läs mer om Medilaser-konto

Medilaser berättar om linsoperation

Vanliga frågor

Ja. En laseroperation utgör inget hinder för en linsoperation och ökar inte riskerna. Den laseropererade brukar däremot fortfarande se bra på långt håll, så det handlar bara om att korrigera närsynen. För- och nackdelarna med en linsoperation måste övervägas noga och ögonen måste undersökas grundligen innan det slutliga beslutet fattas.

Operationstekniskt är det samma åtgärd. Vid en linsoperation sätter man in en multifokal lins som gör att man ser bra på nära och långt håll, dvs. man eliminerar eller minskar bara behovet av glasögon. Vid en starroperation sätter man in en monofokal lins, dvs. efter operationen måste man använda glasögon på vissa avstånd. I den privata sektorn kan man välja vilken lins som ska användas vid en starroperation, dvs. man kan samtidigt slippa glasögon i samband med starroperationen.

Vi kan inte garantera något till 100 %. Efter linsoperationen använder en del glasögon periodvis, t.ex. vid datorskärmen eller när de läser länge, men de flesta använder inte glasögon alls. Alla linsopererade har däremot kraftigt minskat behov av glasögon efter operationen. Om man ser bra på avstånd med linserna, men synen är något oskarp på grund av t.ex. astigmatism kan man korrigera det med en kompletterande laserbehandling några månader efter operationen.

Konstgjorda linser behöver inte förnyas, utan är en permanent lösning. Ålderssyntheten framskrider inte längre efter linsoperationen.

Behandling på Medilaser

På Medilaser har vi ett nära samarbete så att vi vet och känner till våra kunders individuella behov i alla skeden av behandlingen. På så sätt kan vi alltid erbjuda dig snabb och flexibel, personlig service.

Läs mer om behandlingens gång

Vår kundtjänst hjälper dig

Kontakta din närmaste klinik. Vi berättar gärna mer om våra tjänster.

Kontakta oss

Erfaren inhemsk specialist

Vi är Finlands största klinikkedja specialiserad på ögonkirurgi. Vi har utfört brytningsfels- och starroperationer i över 20 års tid. Vår enda uppgift är att hjälpa dig se klarare med dina egna ögon, utan glasögon.

Boka tid