SMILE-operation

1 250 € / öga (1 490 €)

Boka tid för förundersökning
Boka tid

Laseroperationer

Med dagens laserkirurgi kan man snabbt, enkelt och säkert korrigera när- eller översynthet eller astigmatism. Vid en laseroperation omformar man ögats första yta, hornhinnan. Ingreppet kan göras som en flikoperation (FEMTO, LASIK) eller utan en flik (SMILE). Synfelet kan också korrigeras med en intraokulär kontaktlins (ICL) eller linsoperation. Det slutliga beslutet om vilken behandling som ska väljas fattas alltid utifrån en noggrann förundersökning som utförts av en av Medilasers läkare som är specialiserad på ögonkirurgi.

SMILE

SMILE är vår nyaste laseroperationsmetod. Den korrigerar synfelet innanför hornhinnan utan att man behöver göra någon flik i hornhinnans yttersta lager.

FEMTO

FEMTO är en laseroperation där synfelet korrigeras under en tunn flik i hornhinnans yttersta lager. Fliken görs med en femtosekundlaser med hög pulsfrekvens utan att man skär mekaniskt i ögats yta.

LASIK

En laseroperation där synfelet korrigeras under en tunn flik på ögats yta.

PRK

PRK är en så kallad ytlasermetod som används av medicinska skäl när andra laseroperationer inte kan utföras. Den förnybara ytliga vävnaden på hornhinnan avlägsnas, varefter man korrigerar synfelet med laser. På så sätt tränger behandlingen inte in i hornhinnans djupare lager.

Laser- eller linsoperation?

Med en laseroperation behandlar man oftast minussyn, astigmatism och lindrig plussyn. En linsoperation lämpar sig bäst för korrigering av närsyn som försämrats med åldern.

Be om en kostnadsfri lämplighetsbedömning, så undersöker våra specialister vilken operation som passar dig bäst. Beställer du en bedömning får du även en förundersökning utan kostnad. Du kan även kontakta vår kundtjänst.

Laseroperation

  • Metod: förtunning av hornhinnan med laser.
  • Mycket snabb åtgärd
  • Snabb återhämtning. Den funktionella synen återställs oftast redan nästa dag.
  • Passar nästan alla.

Linsoperation

  • Metod: intraokulär multifokal lins.
  • Slipp ålderssyntheten permanent
  • Åtgärden tar samtidigt bort grå starr eller begynnande starr.
  • Synen återställs inom ett par dagar.

Priser för laseroperationer

Medilaser berättar om laseroperationer

Vanliga frågor

Det minsta felet som det lönar sig att korrigera är det som stör och som kräver att man använder glasögon åtminstone periodvis. I praktiken är det man själv som bestämmer om man behöver en synkorrigerande operation; om man känner att man behöver glasögon är en operation ett bra alternativ till glasögon.

För en ung person rekommenderar vi att det inte bör ha skett några märkbara ändringar i synskärpan på två år före operationen. Försämrad närsyn till följd av ålderssynthet utgör däremot inget hinder för operation.

Det vanligaste hindret för en laseroperation är en sjukdom eller misstanke om sjukdom i hornhinnan som förtunnar hornhinnan och försämrar dess hållbarhet. Det förekommer några fall per år.

Närsynen försämras inte av en laseroperation. Laseropererade ögon fokuserar nära på samma sätt som tidigare med minusglasögon. En ung patient behöver alltså inte läsglasögon efter laseroperationen och drabbas inte av ålderssynthet tidigare. En patient med ålderssynthet behöver i sin tur läsglasögon efter laseroperationen om båda ögonen korrigeras till noll. Vid ålderssynthet kan man också göra en s.k. monovisionbehandling, som minskar behovet av läsglasögon.

Om synskärpan har stabiliserat sig vid tidpunkten för operationen är resultatet ofta permanent. Ändringar i brytningsvärdena kan dock inte uteslutas helt, men det går oftast att göra en omoperation.

Åtgärden brukar oftast inte göra ont alls. Det är ett lite obehagligt, men mycket kort ingrepp. De flesta patienter upplever inte ens operationen som särskilt obehaglig.