Funderar du på att operera ögonen?

Be om en kostnadsfri lämplighetsbedömning där du får en preliminär bedömning av det bästa operationsalternativet för dig framtagen av vår specialist.

Beställer du en lämplighetsbedömning får du även en förundersökning utan kostnad. Bedömningen skickas till din e-post.

Fält med asterisk är obligatoriska. Om du vill kan du fylla i styrkan på dina nuvarande glasögon.

Kontaktuppgifter

När tycker du att ögonen känns ansträngda?

Styrkan på dina nuvarande glasögon

Om du inte känner till värdena kan du lämna fälten tomma.

Höger

Vänster