Älylaitteet ovat muuttaneet ympäristöä, jossa elämme. Pienentyneet näytöt ja lisääntynyt ruutuaika rasittavat kaikenikäisten näköä. Eri-ikäisiä vaivaavat yleensä kuitenkin eri vaivat. Millaisia pulmia sinun iässäsi on?

Lasten huonoa näköä ei välttämättä heti huomata. Huonosta näöstä voi kertoa esimerkiksi mielenkiinnon puute pieniä osia sisältäviin leikkikaluihin, kuten legoihin. Myös silmien siristämistä on hyvä tarkkailla.

Pienten lasten kohdalla kannattaa sulkea pois oikean eritaittoisuuden, anisometropian, mahdollisuus. Myös amblyopian eli silmien toiminnallinen heikkonäköisyyden mahdollisuudesta on hyvä olla tietoinen.

Erityisesti taittovirheiden osalta on lasten suhteen oltava tarkkana. Korjaamattomana taittovirhe voi estää näön kehittymistä normaaliksi. Tuolloin aikuisiällä näön korjaamiseen eivät enää silmälasit riitä.

Ruutuaika uhka nuorten silmille

Teini-iässä näköön alkaa vaikuttamaan myös näyttöpäätteellä istuminen ja ylenpalttinen älylaitteilla näprääminen. Lähinäön rasitus kasvaa entisestään siirryttäessä opiskelijaelämään. Nykyään kun kaikki tehdään tietokoneella.

Nuorten ja nuorten aikuisten lisääntynyt ruutuaika on lisännyt erilaisia silmäongelmia myös tässä ikäluokassa. Yksi näistä on silmän akkommodaation kramppaaminen. Tällöin silmä lukittuu tarkentamaan vain tietylle etäisyydelle. Varsinaiset silmäsairaudet ovat nuorilla onneksi harvinaisia.

Hajataitteisuutta sekä plus- ja miinusnäköä voidaan hoitaa laserleikkauksen avulla täysi-ikäisiltä, kunhan näön muutoksen ovat tasaantuneet.

Yleissairaudet voivat vaikuttaa työikäisen näköön

Lähinäön ongelmat korostuvat iän karttuessa. Työikäisten näyttöpäätteellä istuminen lisääntyy koko ajan. Lähinäköä rasittaa erityisesti näyttöjen pienentyminen: työasioita hoidetaan usein padilla tai älypuhelimella.

Yleensä niin sanottu ikänäkö alkaa vaivata ihmisiä noin 40 ikävuoden jälkeen, jolloin myös valon ja erilaisten silmälasien tarve kasvaa. Aikuisten on hyvä ottaa huomion myös erilaisten yleissairauksien vaikutus näön kehitykseen. Esimerkiksi diabeteksen eri muodot ovat yhteydessä näön muutoksiin.

Iän myötä heikentynyttä lähinäköä voi hoitaa esimerkiksi linssileikkauksella.

Ikäihmisten yleisin ongelma edelleen harmaakaihi

Puhuttaessa yli 65-vuotiaiden silmien terveydestä kuvaan astuu kaihi. Yli 30 prosenttia suomalaisista yli 65-vuotiasta kärsii harmaakaihista. Harmaakaihin lisäksi silmänpohjan rappeumat ovat ikäihmisillä yleisiä.

Näkövaatimusten kasvaessa kaihi havaitaan nykyään jo varhain. Ainoa hoito harmaakaihiin on leikkaus. Leikkauksessa samentuneen mykiön tilalle asennetaan uusi kirkas tekomykiö. Parhaimmillaan kaihipotilas pääsee leikkauksen jälkeen kokonaan eroon laseista.

Tiesithän, että silmälääkärin vastaanotolle pääset myös Medilaserissa? Varaa aika silmälääkärin vastaanotolle lähimmältä klinikaltasi »