Tuntuuko silmäkirurgian sanasto joskus vaikeasti ymmärrettävältä? Alla muutamia ammattisanoja käännettynä kansankielelle:

Visus: Visuksella tarkoitetaan näöntarkkuutta eli miten pienen objektin ihmissilmä pystyy erottamaan tietyltä etäisyydeltä.

MIOL: MIOL tulee sanoista Multifocal Intra Ocular Lens. Termillä tarkoitetaan monitehomykiötä, joka asennetaan kaihileikkaustekniikalla silmän oman linssin tilalle. Monitehomykiöleikkaus on nimeltään linssileikkaus. Linssileikkaus mahdollistaa ikänäön korjaamisen kirurgisesti niin, että leikkauksen jälkeen näkee sekä kauko- että lukuetäisyydelle ilman silmälaseja.

Toorinen: hajataittoa korjaava linssi, jota käytetään mm. kaihi- ja linssileikkauksissa.

ICL: eli silmänsisäinen piilolinssi on vaihtoehto laserleikkaukselle erityisesti silloin, kun halutaan korjata suurta likitaitteisuutta. ICL on pehmeän piilolinssin tapainen linssi, joka asetetaan silmän oman linssin eli mykiön ja värikalvon väliin.

Topografia: Topografialla tarkoitetaan silmän sarveiskalvon pinnanmuodon tutkimista. Sarveiskalvosta otettu topografiakuva on eräänlainen maastokartta, josta erottuu pinnan jyrkemmät ja loivemmat alueet. Samalla pystytään tutkimaan onko tutkittavalla riski keratokonukseen eli sarveiskalvon kartiopullistumaan.

CXL: Medilaserin CXL (corneal collagen cross linking) -hoitoa käytetään vahvistamaan eri syistä heikentynyttä sarveiskalvoa. Yleisin syy sarveiskalvon heikkenemiseen on keratoconus eli sarveiskalvon kartiopullistuma. Sairauden vaikutuksesta sarveiskalvo ohenee, sarveiskalvon profiili muuttuu epäsäännölliseksi ja näöntarkkuus heikkenee.