Nykyteknologia tarjoaa silmäkirurgisia ratkaisuja moniin näkemisen ongelmiin. Mahdollisuus päästä eroon hankalista silmälaseista tai piilolinsseistä kiinnostaa kaikenikäisiä, mutta onko näönkorjausleikkaukselle yläikärajaa?

Nykyään yhä useampi haluaa välttyä käyttämästä silmälaseja, ja näönkorjausleikkaus nähdään houkuttelevana vaihtoehtona viimeistään siinä kohtaa, kun silmälaseja olisi uusittava. Nykyaikaisella taittovirhekirurgialla on mahdollista korjata lähes kaikensuuruisia taittovirheitä ja lisäksi ikänäköä.

Taittovirhekirurgiaa tehdään pääasiassa kahdella tavalla: laserilla ja erilaisilla silmän sisään asennettavilla linsseillä. Laserleikkaus on suurelle yleisölle tutumpi menetelmä ja se perustuu siihen, että sarveiskalvo muovataan laserin avulla taittamaan valoa oikein eli taittovirheen korjaus tehdään silmän pintaan. Silmänsisäisessä kirurgiassa taittovirhe korjataan joko mykiön eteen tai sen tilalle asennettavalla linssillä.

Ikääntyvillä kriteerinä silmien terveydentila

Saamme Medilaserissa usein vastata kysymykseen, mikä on ala- ja yläikäraja näönkorjausleikkaukselle. Alaikärajana pidämme täysi-ikäisyyttä, jolloin asiakkaalla on valtuudet päättää hoidostaan. Nuorilla asiakkailla edellytämme sen lisäksi, että näön heikkeneminen on pysähtynyt ennen korjausleikkausta. Näin saavutamme leikkaushoidolla pysyviä tuloksia.

Yläikärajaa näönkorjausleikkaukselle ei sen sijaan voi yksiselitteisesti määrittää. Ikääntyvillä soveltuvuuden näönkorjausleikkaukseen määrittää ensisijaisesti silmien terveydentila, joka tutkitaan tarkoin siinä vaiheessa, kun suunnitellaan kirurgista näönkorjausta. Jos tutkimuksissa ilmenee silmäsairaus tai epäily silmäsairaudesta, sairauden hoito asetetaan aina ensisijalle.

Hoitosuunnitelma askeleen edellä

Näönkorjausleikkausta suunniteltaessa on toki hyvä katsoa askeleen pidemmällekin. Yli 70-vuotiaista jopa 70 %:lla on jonkinasteinen harmaakaihi ja asiakkaat, joilta kaihi leikataan, ovat keskimäärin 75-vuotiaita. Kansainvälisten tutkimusten mukaan kaihi kehittyy n. 92 %:lle väestöstä. Siksi kaihin mahdollisuus on syytä ottaa huomioon leikkausmenetelmän valinnassa silloin kun varttuneemmalla iällä suunnitellaan näönkorjausleikkausta.

Taittovirhekirurgian nopeimmin kasvava menetelmä on linssileikkaus, jossa silmän oma mykiö korvataan näköä korjaavalla tekomykiöllä. Leikkaustekniikka on sama kuin kaihileikkauksessa eli samalla leikkauksella hoituu sekä kaihi että näönkorjaus. Tekomykiöillä on mahdollista korjata lähes kaikkia näkövirheitä: plus- tai miinusnäköä, hajataitteisuutta sekä ikänäköä. Tavallisilla taittovirhettä tai hajataitteisuutta korjaavilla tekomykiöillä saadaan kaukonäkö tarkaksi, mutta lukulasien tarve jää ennalleen. Silmälasien käyttötarvetta saadaan siis vähennettyä mutta ei poistettua kokonaan. Jos puolestaan valitaan ikänäköä korjaavat tekomykiöt, silmälaseista, mukaan lukien lukulasit, on mahdollista päästä kokonaan eroon. Linssileikkauksen jälkeen silmiin ei voi kehittyä harmaakaihia. Siksi sitä voidaan pitää ensisijaisena näönkorjausleikkauksena ikääntyvillä vaikka kaihia ei vielä olisikaan kehittynyt, tai jos silmissä on nähtävissä pientäkin kaihin alkua.

Esitutkimus takaa parhaan hoitotuloksen

Näönkorjausleikkausta edeltää Medilaserissa aina perusteellinen esitutkimus. Esitutkimuksessa tutkitaan silmien rakenteet ja terveydentila ja valitaan tutkimusten sekä asiakkaan omien toiveiden ja näkövaatimusten perusteella parhaiten soveltuva hoitomuoto. Mikäli kaihi on jo diagnosoitu, Medilaserissa kannattaa käydä silmäkirurgiaan erikoistuneen ammattilaisemme konsultaatiossa tekomykiötyypin valintaa varten. Näin varmistetaan, että kaihileikkauksella saavutetaan paras mahdollinen, asiakkaan toiveet täyttävä hyöty.