Medilaserin erikoislääkäri, dosentti Antti Viljanen tekee Medilaserilla tutkimusta linssileikkauksen vaikutuksista terveyteen liittyvään elämänlaatuun.

Julkaisija Terveysteknologia 12.6.2019
Teksti Marjaana Tunturi, kuva Eino Ansio.

 

Älypuhelimien maailmassa lähelle näkemisen merkitys on yhä suurempi. Medilaserin kokeneet silmäkirurgit ovat tehneet ikänäköä korjaavia linssileikkauksia jo kymmenen vuoden ajan.

Lähelle näkeminen hankaloituu kaikilla ihmisillä viimeistään 50-vuotiaana. Linssileikkauksen etuna on, että se hoitaa ikänäön pysyvästi toisin kuin laserleikkaus. Menetelmä on sama kuin kaihileikkauksessa, joita tehdään Suomessa vuosittain 65 000. Silmäsairaudet, kuten silmänpainetauti ja diabetes, voivat olla este leikkaukselle.

Linssileikkauksessa silmän oman mykiön tilalle asennetaan tekomykiö. Ikänäköä korjattaessa tekomykiö on ikään kuin silmänsisäinen moniteholinssi, joka korjaa näön kokonaisvaltaisesti ja estää samalla myös kaihin kehittymisen.

– Tekomykiö asennetaan harmaakaihin takia kaikille jossakin vaiheessa elämää. Ikänäköä hoidettaessa se tapahtuu vain aiemmin ja teknologisesti paremmalla tekomykiöllä, kertoo silmätautien erikoislääkäri, dosentti Antti Viljanen Medilaserista.

Vaikka ensimmäinen linssileikkaus tehtiin Suomessa jo vuonna 1987 ja se vastaa nimenomaan aikamme näköhaasteisiin, ihmiset tuntevat leikkausmenetelmän edelleen huonosti.

– Näön käyttötarpeet ovat muuttuneet todella paljon. Nykyaikana vanhempikin ihminen käyttää sosiaalista mediaa esimerkiksi yhteydenpitoon lastenlastensa kanssa tai asioi matkapuhelimellaan verkkopankissa. Lähinäköä tarvitaan siis entistä enemmän.

Laatua potilaan arkeen

Viljanen on tutkinut linssileikkauksen vaikutuksia ihmisen terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tutkimuksessa verrattiin linssileikkauksen jälkeistä elämänlaatua silmälasien kanssa koettuun elämänlaatuun. Vaikka leikkaukseen hakeutuvien ihmisten terveyteen liittyvä elämänlaatu on yleisesti keskivertoa parempi, tutkimuksen alustavat tulokset ovat merkittäviä.

– Terveyteen liittyvä elämänlaatu näyttäisi paranevan leikkauksen myötä kokonaisvaltaisesti, eikä vain näköön liittyen. Mielenkiintoista on, että näön korjaantumisen myötä myös erilaiset yleiset vaivat ja oireet näyttäisivät vähenevän, Viljanen valottaa.

Ikänäkö korjautuu pysyvästi, eikä silmään kehity harmaakaihia.

Silmälaseitta eläminen tuo laatua ihmisen arkeen sekä työssä että vapaa-ajalla. Linssileikkauksen ansiosta lähi- ja kaukonäkö ovat joka suuntaan yhtä hyvät eikä katvealueita jää. Viljasella on ollut vuosien varrella monia potilaita, joiden työskentely omassa ammatissa on monitehosilmälaseilla lähes mahdotonta.

– Esimerkiksi sähköasentajan on vaikea asentaa kattopistorasiaa silmälaseilla, joissa lukuosa on alareunassa. Vastaavan ongelman toisin päin tunnistavat monet monitehosilmälaseilla rappusia alaspäin kävelleet. Silmälaseja ei voi oikein kääntää nurin päin, Viljanen pohtii potilaidensa arjen konkreettisia haasteita.

Kokemus tuo turvaa

Ennen linssileikkausta potilaalle tehdään perusteellinen esitutkimus. Leikkausta ei siis tehdä käytössä olevien silmälasien perusteella, vaan silmään asennettava tekomykiö valitaan yksilöllisesti silmän anatomisiin mittoihin perustuen.

Linssileikkauksen jälkeen pidetään viikon sairausloma, mutta näkö on hyvä saman tien.

– Autolla ajaminen pimeällä voi olla aluksi hankalaa kirkkaissa valoissa olevien heijastusten vuoksi, mutta tämä vaihe menee ohi kun toipuminen etenee.

Leikkaavan kirurgin kokemuksen merkitystä ei voi Viljasen mukaan korostaa liikaa. Kokemus vaikuttaa tietenkin itse kirurgiseen toimenpiteeseen, mutta kokemusta tarvitaan erityisesti, kun pohditaan, hyötyykö potilas leikkauksesta vai ei. Potilaalle on osattava selittää tarkasti, miten leikkaus vaikuttaa näkemiseen.

– Meidän tehtävämme on osata kertoa realistisesti, mitä leikkauksella voidaan lopulta saavuttaa. Leikkaus parantaa potilaan näköä, mutta se ei ole nuorennusleikkaus. Ikänäkö korjautuu pysyvästi, eikä silmään kehity harmaakaihia, Viljanen vakuuttaa.

Linssileikkaus

  • Hoito alkaa aina perusteellisella esitutkimuksella, jossa silmien taittoarvot sekä rakenteet tutkitaan.
  • Toimenpiteessä silmän mykiö poistetaan ja tekomykiö viedään silmään pienen viillon kautta.
  • Ompeleita ei tarvita, sillä silmän leikkaushaava sulkeutuu itsestään.
  • Potilas pääsee kotiin jo tunnin kuluttua leikkauksesta. Jälkioireet ovat lieviä, ja sairaslomaa tarvitaan vain noin viikon verran.