Harmaakaihi on silmäsairauksista yleisin. Kaihi samentaa silmän oman linssin eli mykiön ja edetessään aiheuttaa mm. häikäistymistä ja näöntarkkuuden heikkenemistä. Kaihin esiintyvyys kasvaa väestön ikääntyessä, ja jopa 70 %:lla yli 70-vuotiaista on jonkinasteinen kaihi. Kaihi on helposti hoidettavissa leikkauksella, ja samalla toimenpiteellä voi päästä eroon myös silmälaseista.

Harmaakaihileikkaus on yleinen ja nopea päiväkirurginen toimenpide. Kaihileikkauksessa kaihin samentamat mykiöt korvataan kirkkailla tekomykiöillä, joita on useaa eri tyyppiä. Laadukkaan yksitehoisen peruslinssin avulla näkee leikkauksen jälkeen yleensä hyvin tai kohtalaisesti kauas. Lukemiseen sekä mahdolliseen hajataittoon tarvitaan vielä silmälaseja. Lisätarkkuutta leikkauksen jälkeiseen näkemiseen voi saada korkean teknologian erikoislinsseillä. Hajataitteisuutta korjaavat erikoislinssit korjaavat suurempiasteista hajataitteisuutta tehokkaasti, jolloin kaukonäkö tulee tarkaksi. Monitehoiset tekomykiöt korjaavat kaukonäön lisäksi myös lähinäköä, jolloin silmälaseista, mukaan lukien lukulasit, on mahdollista päästä jopa kokonaan eroon.

Lue Heikin kokemus kaihileikkauksesta!

Nykyinen kaihileikkaustekniikka ei edellytä kaihin ”kypsyttelyä”. Päinvastoin toimenpide ja toipuminen kaihileikkauksen jälkeen ovat sitä helpompia mitä pehmeämpi mykiö vielä leikkaushetkellä on. Julkisella sektorilla on resurssien riittävyyden turvaamiseksi asetettava hoitoon pääsylle tietyt kriteerit. Kaihin haitta-aste sanelee sen, milloin kaihileikkaukseen pääsee julkisen terveydenhuollon varoin. Yksityisiä terveyspalveluita käytettäessä henkilö päättää itse, milloin kaihista on siinä määrin haittaa, että se on syytä hoitaa. Kuten myös sen, haluaako samalla vähentää silmälasien käyttötarvetta tai päästä niistä kokonaan eroon.

Kaihileikkauksen jälkihoito perustuu hyvästä hygieniasta huolehtimiseen ja silmätippojen käyttöön. Sairauslomaa saa työnkuvasta riippuen yleensä viikosta kahteen. Henkilökuntamme kertoo toipumisesta lisää käyntisi yhteydessä.

Medilaserin palveleville yksityisklinikoille pääsee kaihileikkaukseen jonottamatta ja valittavissa ovat kaikki nykyaikaiset tekomykiötyypit. Tekomykiötyypin valintaa varten suosittelemme käymään mittauksissa ja ammattilaisemme juttusilla ennen toimenpidettä, vaikka lähete leikkaukseen olisikin jo tehty.

Toimipisteemme löydät täältä. Kaihileikkauksia tehdään kaikilla toimipisteillämme.