Medilaser Oy:n historia

Medilaserin taittovirhekirurgian tarina alkoi 1997 Oulussa, kun silmälääkärit Harri Koskela ja Petri Oksman aloittivat tekemään taittovirheleikkauksia paikallisessa yrityksessä. Varsin pian tämän jälkeen he perustivat Medilaser Oy:n.

Medilaserin ensimmäinen toimipiste perustettiin Kuopioon paikallisen sairaalan tiloihin vuonna 1998. Seuraava toimipiste perustettiin Tampereelle vielä samana vuonna. Ensimmäiset taittovirhekirurgiset leikkaukset tehtiin 21.4.1999 ja samana vuonna aloitettiin myös kaihileikkaukset.

Taittovirhekirurgia valtaa alaa

Medilaserin toiminnan alkuvuosina taittovirhekirurgiaan suhtauduttiin asiantuntijapiireissä epäilevästi ja alkuvuosien toimenpidemäärät nykypäivään verrattuna olivat vaatimattomia. Taittovirhekirurgian suosio alkoi nousta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmennen puoliväliä kohti. Edelläkävijänä Medilaser otti ensimmäisenä Suomessa vuonna 2012 käyttöön SMILE –tekniikan laserkirurgiassa. SMILE on läpätön laserleikkaus, jonka keskeinen hyöty on siinä, että sarveiskalvolle ei enää tehdä läppää. Tämän ansiosta sarveiskalvo jää vahvemmaksi ja vältetään mm. kuivasilmäisyyttä.

Tähän päivään mennessä Medilaserin kokeneet kirurgit ovat auttaneet kymmeniä tuhansia asiakkaitaan pääsemään eroon silmä- ja piilolaseistaan.

Medilaser laajenee

Kasvun myötä syntyi tarve perustaa uusia toimipisteitä. Medilaserin kolmas toimipiste perustettiin Jyväskylään vuonna 2004. Tämän jälkeen Medilaser avasi klinikat Lahteen (2006), Seinäjoelle (2008), Turkuun ja Hämeenlinnaan (2010) sekä Poriin ja Kotkaan (vuonna 2011). Vuoden 2013 alusta lukien siirtyivät Medilaserin aiemmin osaomistamat klinikat Espoossa ja Vantaalla kokonaan Medilaserin omistukseen. Keväällä 2016 mukaan liittyi myös Vaasan toimipiste.

Linssileikkauksella apua ikänäköön

Vuonna 2009 Medilaser edellä kävijänä aloitti leikkaushoidot ikänäköön. Linssileikkaukset tehdään samalla tekniikalla kuin kaihileikkaukset, mutta kaihileikkauksesta poiketen silmän oma linssi korvataan yksitehoisen tekomykiön asemesta monitehoisella tekomykiöllä. Linssileikkausten avulla on mahdollista päästä eroon silmälaseista useimmissa elämäntilanteissa ja samalla hoitaa tai ehkäistä kaihin syntyminen.

100 % suomalainen

Vuonna 2016 Medilaserin omistajarakenne muuttui ensimmäistä kertaa. Petri Oksmanin siirtyessa toiminnassa sivummalle tilalle astui kuusi omistajaa: Ville Hemiö, Tapio Kannisto, Kimmo Koskela, Juha Lappalainen, Pasi Pöyhönen ja Antti Viljanen. 

Vuonna 2017 Coronaria hoitoketju Oy osti enemmistöosuuden Medilaserin osakkeista. Medilaser Oy ja Silmäaseman silmäsairaalatoimintaa harjoittava Silmäasema Sairaala Oy yhdistyvät 31.12.2020. Fuusiosta syntyi vahva suomalainen silmien terveyteen keskittyvä asiantuntijayritys. Silmäasema ja Medilaser tekevät tiivistä yhteistyötä silmäterveyden hyväksi 16 silmäsairaalan ja 140 optikkoliikkeen voimalla. 

Molemmat brändit säilyvät,  kun Medilaserin Kuopion, Jyväskylän, Seinäjoen Turun, Lahden, Porin, Hämeenlinnan ja Tampereen  toimipisteet yhdistettiin vuosien 2020-21 aikana samoissa kaupungeissa toimiviin Silmäaseman Silmäsairaaloihin. Medilaser Espoo kauppakeskus Ison Omenan silmäsairaalassa tehdään silmäleikkauksia ja silmäläärinvastaanottoja.

 

Yhdistymisellä tuodaan suomalaisten palvelukseen vahvan, täysin kotimaisen toimijan, joka tarjoaa laadukasta diagnostiikkaa ja hoitoa kaikkiin silmien terveyteen ja näkemiseen liittyviin tarpeisiin. Yhteistyössä pääsemme laajaa palveluverkostoamme hyväksikäyttäen kattavammin palvelemaan sekä yksityisen että julkisen terveydenhuollon asiakkaita.