Usein kysyttyä

Katso mitä asiakkaamme ovat halunneet tietää ennen silmäleikkausta.

Usein kysyttyä

Katso mitä asiakkaamme ovat halunneet tietää ennen silmäleikkausta.

Slider

Medilaserin maksuttomassa puolen tunnin mittaisessa leikkauskartoiutuksessa käydään puhelimessa läpi asiakkaan näkemisen tilanne nykyisellään ja kuinka Medilaserin silmäleikkauspalveluilla voitaisiin auttaa näkemään paremmin. Maksuttoman leikkauskartotuksen tekee silmäkirurgiaan erikoistunut optikko tai silmähoitaja.

Kartoituksen jälkeen tiedossa on suositeltu leikkausmenetelmä ja alustava kustannus.

Kartoitus koskee taittovirheleikkauksia. Mikäli olet kiinnostunut silmäluomileikkauksesta tai muista palveluistamme, ota yhteyttä ajanvaraukseemme 010 190 200.

Varaa aika

Medilaserin maksullisessa tunnin mittaisessa esitutkimuksessa tutkitaan asiakkaan näkö nykyisellään. Esitutkimuksessa tutkitaan molempien silmien taittovirheet ja näöntarkkuudet. Tutkimuksessa otetaan silmien sarveiskalvoista topografiakuvat, mitataan silmänpaineet ja silmän pituus sekä sarveiskalvon kaarevuusarvot. Tarvittaessa tutkimuksessa otetaan silmänpohjan kerroskuva.

Tutkimuksen pohjalta käydään läpi asiakkaalle suositeltu leikkaustapa, leikkauksen kulku ja siihen valmistautuminen. Keskustelussa käydään läpi leikkauksen riskit, sivuvaikutukset ja kuinka tärkeää on noudattaa kotihoito-ohjeita leikkauksen jälkeen. Esitutkimuksen tekee Medilaserin silmäkirurgiaan erikoistunut optikko.

Esitutkimus on välttämätön ennen leikkausta. Ennen esitutkimusta on viikon ajan vältettävä piilolinssien käyttöä. Huomioithan, että esitutkimuksessa käytetään silmän mustuaisia laajentavia tippoja, jolloin autolla ajamista on vältettävä ja auringonpaisteessa aurinkolasien käyttö on suositeltavaa. 

Esitutkimus koskee taittovirheleikkauksia. Mikäli olet kiinnostunut silmäluomileikkauksesta tai muista palveluistamme, ota yhteyttä ajanvaraukseemme 020 780 6204.

Varaa aika esitutkimukseen

Katso mitä asiakkaamme ovat halunneet tietää ennen linssileikkausta.

Kannattaa ottaa yhteyttä lähimmälle klinikallesi ja varata aika esitutkimukseen. Esitutkimuksessa määritetään soveltuvuutesi näönkorjausleikkaukseen, tehdään leikkausta varten tarvittavat mittaukset ja suositellaan sinulle parhaiten soveltuvaa hoitomuotoa. Esitutkimus ei sido leikkaukseen eli päätöksen voit tehdä kuultuasi hoitosuosituksen. Leikkaukseen pääsee normaalisti kahden viikon sisällä.
Ennen taittovirhekirurgista toimenpidettä teemme Medilaserissa aina perusteellisen esitutkimuksen. Esitutkimuksessa selvitetään soveltuvuus taittovirheen korjausleikkaukseen ja otetaan silmistä leikkaushoitoa varten tarvittavat mittaukset. Esitutkimuksessa käydään läpi myös toimenpiteen kulku, sen jälkihoito, riskit ja mahdolliset sivuvaikutukset sekä odotettavissa oleva lopputulos.
Ikänäköä voidaan korjata osittain laserleikkauksella ja pysyvästi linssileikkauksella. Laserleikkauksessa ikänäköiselle voidaan tehdä ns. monovision eli toinen silmä laseroidaan näkemään kauas ja toinen lähelle. Tämä on yleensä riittävä korjaus alkavassa ikänäössä. Linssileikkauksessa silmiin asennetaan monitehoiset tekomykiöt. Linssileikkauksen jälkeen ikänäkö ei enää etene eikä silmiin tule harmaakaihia, koska leikkaus tehdään samalla tekniikalla kuin kaihileikkaus.
Leikkausteknisesti toimenpide on sama. Linssileikkauksessa silmään asennetaan monitehoinen tekomykiö eli toimenpiteen jälkeen näkee lähelle ja kauas ilman laseja. Kaihileikkauksessa silmään asennettava tekomykiö on yksitehoinen eli kaihileikkauksen jälkeen on käytettävä silmälaseja jollekin etäisyydelle.
Kyllä voi. Laserleikkaus ei estä linssileikkausta eikä lisää toimenpiteen riskejä. Yleensä laserleikattu näkee kuitenkin edelleen hyvin kauas eli kyseessä on pelkästään lähinäön korjaustarve. Linssileikkauksen hyödyt ja haitat on punnittava tarkoin ja silmät tutkittava perusteellisesti ennen lopullista hoitopäätöstä.
Pienin virhe, joka kannattaa korjauttaa, on se, joka häiritsee ja vaatii ainakin ajoittaista silmälasien käyttöä. Käytännössä henkilö itse päättää näönkorjausleikkauksen tarpeen; jos kokee tarvitsevansa silmälaseja, leikkaus on hyvä vaihtoehto lasien käyttämiselle.
Eri leikkausmenetelmät mahdollistavat lähes kaikensuuruisten taittovirheiden korjaamisen. Yleensä yli kymmenen diopterin miinusvoimakkuuksissa laserleikkausta parempi vaihtoehto on ICL eli silmänsisäinen piilolinssi. Voimakkaammassa plusnäössä sen sijaan suosittelemme usein linssileikkausta, etenkin jos plusnäön lisäksi on ikänäköä.

Kaikista näönkorjausleikkauksista kirjoitetaan pyydettäessä sairauslomaa, jonka kesto on toimenpiteestä riippuen parista päivästä pariin viikkoon. Sairauslomaa kirjoittaessaan lääkäri ei kuitenkaan voi päättää poissaolon palkallisuudesta. Palkanmaksu sairausloman ajalta on siis pitkälti työnantajan päätettävissä.

Silmiä olisi leikkauksesta huolimattakin hyvä suojata voimakkaalta UV-säteilyltä. Leikatuissa silmissä voi olla toipumisvaiheessa lisääntynyttä valonarkuutta, eli aurinkolasien käyttö on myös mukavuustekijä.

Lentää voi vaikka välittömästi, mutta huomioitavaa on, että lentokoneessa on voimakas ilmastointi, joka kuivattaa silmiä. Reilu kostutustippojen käyttö lennon aikana on tarpeen.

Hajataitteisuus sekoitetaan usein karsastukseen, ja siksi moni ajattelee sen aiheuttavan lisähaasteita leikkaussuunnitelmiin. Näin ei kuitenkaan ole, vaan hajataitteisuus on hoidettavissa laserleikkauksella aivan samoin kuin ns. perustaittovirhekin. Kaihi- ja linssileikkauksissa puolestaan voidaan valita hajataitteisuutta korjaava linssi, jos hajataitteisuutta on merkittävästi. Hajataitteisuuden määrä ja linssivalinta tarkentuvat ennen toimenpidettä esitutkimuksessa tai kaihimittauskäynnillä.

Soveltuvuus leikkaukseen selvitetään aina tapauskohtaisesti, mutta silmäsairautta potevallekin on usein mahdollista tehdä näönkorjausleikkaus, mikäli sairaus on seurannassa ja hallinnassa ja mikäli taittovirheen kirurginen korjaus ei aiheuta lisäriskiä. Taittovirheen korjaaminen ei tietenkään paranna taustalla olevaa sairautta.

Nuorella henkilöllä suosittelemme, ettei näköarvoissa olisi tapahtunut merkittäviä muutoksia kahteen vuoteen ennen leikkaukseen tuloa. Ikänäköön liittyvä lähinäön heikkeneminen puolestaan ei ole esteenä toimenpiteelle.

Kun leikkaus tehdään näköarvojen vakiinnuttua, leikkaustulos on pysyvä. Linssi­ leikkauksella saadaan pysyvä korjaus kaukonäön lisäksi myös ikänäköön. Jos silmiin tulee leikkauksen jälkeen vielä näöntarkkuutta alentavaa taittovirhettä, voidaan yleensä aina tehdä tarkentava toimenpide.

Lievä karsastus ei yleensä vaikuta leikkaussuunnitelmiin. Jos karsastusta on enemmän ja sen korjaamiseksi tarvitaan prismalasit, taittovirhe voidaan kyllä leikkauksella korjata mutta leikkauksen jälkeenkin henkilö voi tarvita prismalaseja ja tällöin toive silmälasittomuudesta ei aivan kokonaisuudessaan toteudu. Asia harkitaan ja karsastuksen haitta-aste määritetään esitutkimuksessa. Itse toimenpidettä näkyväkään karsastus ei yleensä vaikeuta, koska vain hoidettava silmä kerrallaan näkee kasvoliinan alta, ja karsastava henkilökin pystyy yhdellä silmällä fokusoimaan kohdistusvaloon.

Emme koskaan tee toimenpidettä, josta ei ole odotettavissa hyötyä potilaalle. Jos esitutkimuksessa ilmenee este leikkaukselle tai tutkimustulosten perusteella leikkaukseen ei ole aihetta, kerromme sen rehellisesti. Jos leikkauksen esteenä on epäily silmäsairaudesta, ohjaamme lisätutkimuksiin.

Taittovirhe­ ja kaihileikkauksissa käytetään paikallispuudutusta eli puudutetippaa silmän pintaan. Puudute vaikuttaa jonkin verran myös luomen reunoihin, mikä helpottaa luomen levittimen laittamista. Leikkauspotilaille ei siis anneta piikkiä eikä laiteta kanyyliä toimenpidettä varten.

Kaihileikkauksen voi tehdä laserleikattuun silmään aivan normaalisti. Linssileikkauksen jälkeen silmiin ei voi tulla harmaakaihia, koska leikkaus tehdään kaihileikkauksen tavoin. Taittovirhekirurginen toimenpide ei muutoinkaan estä tai vaikeuta silmäsairauksien toteamista tai hoitoa.

Halutessasi saat rauhoittavaa lääkettä ennen leikkausta. Lääke laukaisee lihasjännitystä ja auttaa rentoutumaan. Pelonhallintaan voi kokeilla myös rauhoittavan musiikin kuuntelua tai mielikuvaharjoittelua. Voit pyytää päästä kurkkaamaan leikkaussaliin jo esitutkimuskäynnillä, jolloin tuntematon tulee tutummaksi. Toimenpiteen aikana hoitohenkilökuntamme huolehtii sinusta ja pitää vaikkapa kädestäsi kiinni, jos se helpottaa. Kuulet myös koko ajan, missä vaiheessa toimenpiteessä mennään.

Et voi tehdä mitään väärin. Tärkein tehtäväsi on keskittyä hengittämään rauhallisesti ja kuuntelemaan kirurgin neuvoja. Leikkauksen onnistuminen ei ole potilaasta kiinni!
Harvinaiset, joskin kirurgiassa mahdolliset komplikaatiot ovat yleensä lieviä eivätkä asianmukaisella jälkihoidolla heikennä lopputulosta. Usein kyse on vain hiukan tavallista pidemmästä toipumisajasta tai korjaavasta toimenpiteestä seuranta­ajan jälkeen. Silmäkirurgia on yksi turvallisimpia kirurgian muotojan.
Kotihoito­ohjeet käydään kanssasi huolellisesti läpi heti leikkauksen jälkeen. Saat mukaasi leikanneen silmäkirurgin matkapuhelinnumeron, joten voit tarvittaessa kysyä neuvoa suoraan omalta lääkäriltäsi. Jos toipuminen ei suju odotetulla tavalla, pääset viipymättä ja ilman erillistä maksua klinikallemme tarkastukseen. Yleisohjeeksi annamme, että jos jokin asia huolettaa, on aina parempi ottaa meihin yhteyttä kuin jäädä itse murehtimaan asiaa.
Sadan prosentin varmuutta silmälaseista eroon pääsemiseksi ei voida luvata. Kaikkiin taittovirheisiin on olemassa kirurginen hoitovaihtoehto, mutta hoidon teho ja silmälaseista vapautuminen riippuvat aina myös lähtöarvoista sekä yksilöllisistä näkövaatimuksista. Ikänäköhoidon jälkeen voi pärjätä normaaliarjessa ilman laseja, mutta vaikkapa perhonsidontaan saatetaan tarvita suurentavat työlasit.

Leikkauksen voi maksaa käteisellä sekä tavallisimmilla pankki- ja luottokorteilla tai Resurs Bankin tarjoamalla Silmäsairaala-tilillä. Perinteinen lasku (pankkisiirto) ei ole mahdollinen. Lue täältä lisää maksuvaihtoehdoistamme.

Katso mitä asiakkaamme ovat halunneet tietää ennen laserleikkausta.

Kannattaa ottaa yhteyttä lähimmälle klinikallesi ja varata aika esitutkimukseen. Esitutkimuksessa määritetään soveltuvuutesi näönkorjausleikkaukseen, tehdään leikkausta varten tarvittavat mittaukset ja suositellaan sinulle parhaiten soveltuvaa hoitomuotoa. Esitutkimus ei sido leikkaukseen eli päätöksen voit tehdä kuultuasi hoitosuosituksen. Leikkaukseen pääsee normaalisti kahden viikon sisällä.
Ennen taittovirhekirurgista toimenpidettä teemme Medilaserissa aina perusteellisen esitutkimuksen. Esitutkimuksessa selvitetään soveltuvuus taittovirheen korjausleikkaukseen ja otetaan silmistä leikkaushoitoa varten tarvittavat mittaukset. Esitutkimuksessa käydään läpi myös toimenpiteen kulku, sen jälkihoito, riskit ja mahdolliset sivuvaikutukset sekä odotettavissa oleva lopputulos.
Ikänäköä voidaan korjata osittain laserleikkauksella ja pysyvästi linssileikkauksella. Laserleikkauksessa ikänäköiselle voidaan tehdä ns. monovision eli toinen silmä laseroidaan näkemään kauas ja toinen lähelle. Tämä on yleensä riittävä korjaus alkavassa ikänäössä.
Kyllä voi. Laserleikkaus ei estä linssileikkausta eikä lisää toimenpiteen riskejä. Yleensä laserleikattu näkee kuitenkin edelleen hyvin kauas eli kyseessä on pelkästään lähinäön korjaustarve. Linssileikkauksen hyödyt ja haitat on punnittava tarkoin ja silmät tutkittava perusteellisesti ennen lopullista hoitopäätöstä.
Pienin virhe, joka kannattaa korjauttaa, on se, joka häiritsee ja vaatii ainakin ajoittaista silmälasien käyttöä. Käytännössä henkilö itse päättää näönkorjausleikkauksen tarpeen; jos kokee tarvitsevansa silmälaseja, leikkaus on hyvä vaihtoehto lasien käyttämiselle.
Eri leikkausmenetelmät mahdollistavat lähes kaikensuuruisten taittovirheiden korjaamisen. Yleensä yli kymmenen diopterin miinusvoimakkuuksissa laserleikkausta parempi vaihtoehto on ICL eli silmänsisäinen piilolinssi.
Kaikista näönkorjausleikkauksista kirjoitetaan pyydettäessä sairauslomaa, jonka kesto on toimenpiteestä riippuen parista päivästä pariin viikkoon. Sairauslomaa kirjoittaessaan lääkäri ei kuitenkaan voi päättää poissaolon palkallisuudesta. Palkanmaksu sairausloman ajalta on siis pitkälti työnantajan päätettävissä.
Ns. pintalaserleikkauksen (PRK) jälkeen silmät on suojattava auringolta vuoden ajan toimenpiteestä. Muihin leikkausmenetelmiin ei liity samanlaista varoaikaa, mutta toki silmiä olisi leikkauksesta huolimattakin hyvä suojata voimakkaalta UV-säteilyltä. Leikatuissa silmissä voi olla toipumisvaiheessa lisääntynyttä valonarkuutta, eli aurinkolasien käyttö on myös mukavuustekijä.
Lentää voi vaikka välittömästi, mutta huomioitavaa on, että lentokoneessa on voimakas ilmastointi, joka kuivattaa silmiä. Reilu kostutustippojen käyttö lennon aikana on tarpeen.
Hajataitteisuus sekoitetaan usein karsastukseen, ja siksi moni ajattelee sen aiheuttavan lisähaasteita leikkaussuunnitelmiin. Näin ei kuitenkaan ole, vaan hajataitteisuus on hoidettavissa laserleikkauksella aivan samoin kuin ns. perustaittovirhekin.
Soveltuvuus leikkaukseen selvitetään aina tapauskohtaisesti, mutta silmäsairautta potevallekin on usein mahdollista tehdä näönkorjausleikkaus, mikäli sairaus on seurannassa ja hallinnassa ja mikäli taittovirheen kirurginen korjaus ei aiheuta lisäriskiä. Taittovirheen korjaaminen ei tietenkään paranna taustalla olevaa sairautta.
Lievä karsastus ei yleensä vaikuta leikkaussuunnitelmiin. Jos karsastusta on enemmän ja sen korjaamiseksi tarvitaan prismalasit, taittovirhe voidaan kyllä leikkauksella korjata mutta leikkauksen jälkeenkin henkilö voi tarvita prismalaseja ja tällöin toive silmälasittomuudesta ei aivan kokonaisuudessaan toteudu. Asia harkitaan ja karsastuksen haitta-aste määritetään esitutkimuksessa. Itse toimenpidettä näkyväkään karsastus ei yleensä vaikeuta, koska vain hoidettava silmä kerrallaan näkee kasvoliinan alta, ja karsastava henkilökin pystyy yhdellä silmällä fokusoimaan kohdistusvaloon.
Nuorella henkilöllä suosittelemme, ettei näköarvoissa olisi tapahtunut merkittäviä muutoksia kahteen vuoteen ennen leikkaukseen tuloa.
Kun leikkaus tehdään näköarvojen vakiinnuttua, leikkaustulos on pysyvä. Yleisesti voidaan sanoa, että laserleikkauksella saadaan korjattua kaukonäkö pysyvästi, mutta ikänäkömuutokset ovat mahdollisia. Jos silmiin tulee leikkauksen jälkeen vielä näöntarkkuutta alentavaa taittovirhettä, voidaan yleensä aina tehdä tarkentava toimenpide.
Emme koskaan tee toimenpidettä, josta ei ole odotettavissa hyötyä potilaalle. Jos esitutkimuksessa ilmenee este leikkaukselle tai tutkimustulosten perusteella leikkaukseen ei ole aihetta, kerromme sen rehellisesti. Jos leikkauksen esteenä on epäily silmäsairaudesta, ohjaamme lisätutkimuksiin.
Taittovirhe­ ja kaihileikkauksissa käytetään paikallispuudutusta eli puudutetippaa silmän pintaan. Puudute vaikuttaa jonkin verran myös luomen reunoihin, mikä helpottaa luomen levittimen laittamista. Leikkauspotilaille ei siis anneta piikkiä eikä laiteta kanyyliä toimenpidettä varten.
Kaihileikkauksen voi tehdä laserleikattuun silmään aivan normaalisti. Taittovirhekirurginen toimenpide ei muutoinkaan estä tai vaikeuta silmäsairauksien toteamista tai hoitoa.
Halutessasi saat rauhoittavaa lääkettä ennen leikkausta. Lääke laukaisee lihasjännitystä ja auttaa rentoutumaan. Pelonhallintaan voi kokeilla myös rauhoittavan musiikin kuuntelua tai mielikuvaharjoittelua. Voit pyytää päästä kurkkaamaan leikkaussaliin jo esitutkimuskäynnillä, jolloin tuntematon tulee tutummaksi. Toimenpiteen aikana hoitohenkilökuntamme huolehtii sinusta ja pitää vaikkapa kädestäsi kiinni, jos se helpottaa. Kuulet myös koko ajan, missä vaiheessa toimenpiteessä mennään.
Et voi tehdä mitään väärin. Tärkein tehtäväsi on keskittyä hengittämään rauhallisesti ja kuuntelemaan kirurgin neuvoja. Leikkauksen onnistuminen ei ole potilaasta kiinni.
Harvinaiset, joskin kirurgiassa mahdolliset komplikaatiot ovat yleensä lieviä eivätkä asianmukaisella jälkihoidolla heikennä lopputulosta. Usein kyse on vain hiukan tavallista pidemmästä toipumisajasta tai korjaavasta toimenpiteestä seuranta­ajan jälkeen. Silmäkirurgia on yksi turvallisimpia kirurgian muotoja.
Kotihoito­ohjeet käydään kanssasi huolellisesti läpi heti leikkauksen jälkeen. Saat mukaasi leikanneen silmäkirurgin matkapuhelinnumeron, joten voit tarvittaessa kysyä neuvoa suoraan omalta lääkäriltäsi. Jos toipuminen ei suju odotetulla tavalla, pääset viipymättä ja ilman erillistä maksua klinikallemme tarkastukseen. Yleisohjeeksi annamme, että jos jokin asia huolettaa, on aina parempi ottaa meihin yhteyttä kuin jäädä itse murehtimaan asiaa.
Sadan prosentin varmuutta silmälaseista eroon pääsemiseksi ei voida luvata. Kaikkiin taittovirheisiin on olemassa kirurginen hoitovaihtoehto, mutta hoidon teho ja silmälaseista vapautuminen riippuvat aina myös lähtöarvoista sekä yksilöllisistä näkövaatimuksista. Miinus kympin laseja käyttänyt saattaa joutua palaamaan miinus yhden laseihin jossain kohtaa.

Leikkauksen voi maksaa käteisellä sekä tavallisimmilla pankki- ja luottokorteilla tai Resurs Bankin tarjoamalla Medilaser-tilillä. Perinteinen lasku (pankkisiirto) ei ole mahdollinen. Lue täältä lisää maksuvaihtoehdoistamme.

Katso mitä asiakkaamme ovat halunneet tietää ennen kaihileikkausta.

Kannattaa ottaa yhteyttä lähimmälle klinikallesi ja varata aika leikkauskartoitukseen. Jos olet jo saanut lähetteen, voit soittaa suoraan ajanvaraukseemme 020 780 6204. Leikkaukseen pääsee normaalisti kahden viikon sisällä.

Ennen kaihileikkausta suosittelemme käymään erillisellä mittauskäynnillä. Näin pystymme valitsemaan parhaan mahdollisen tekomykiötyypin ja kaihileikkauksella on samalla mahdollista korjata näköä asiakkaan toiveiden ja näkövaatimusten mukaisesti. Mittauskäynnillä saa myös arvokasta tietoa leikkauksesta, leikkaukseen valmistautumisesta ja jälkihoidosta.
Leikkausteknisesti toimenpide on sama. Linssileikkauksessa silmään asennetaan monitehoinen tekomykiö eli toimenpiteen jälkeen näkee lähelle ja kauas ilman laseja. Kaihileikkauksessa silmään asennettava tekomykiö on yksitehoinen eli kaihileikkauksen jälkeen on käytettävä silmälaseja jollekin etäisyydelle.
Silmiä olisi leikkauksesta huolimattakin hyvä suojata voimakkaalta UV-säteilyltä. Leikatuissa silmissä voi olla toipumisvaiheessa lisääntynyttä valonarkuutta, eli aurinkolasien käyttö on myös mukavuustekijä.
Lentää voi vaikka välittömästi, mutta huomioitavaa on, että lentokoneessa on voimakas ilmastointi, joka kuivattaa silmiä. Reilu kostutustippojen käyttö lennon aikana on tarpeen.
Hajataitteisuus sekoitetaan usein karsastukseen, ja siksi moni ajattelee sen aiheuttavan lisähaasteita leikkaussuunnitelmiin. Näin ei kuitenkaan ole, vaan hajataitteisuus on hoidettavissa laserleikkauksella aivan samoin kuin ns. perustaittovirhekin. Kaihi- ja linssileikkauksissa puolestaan voidaan valita hajataitteisuutta korjaava linssi, jos hajataitteisuutta on merkittävästi. Hajataitteisuuden määrä ja linssivalinta tarkentuvat ennen toimenpidettä esitutkimuksessa tai kaihimittauskäynnillä.
Emme koskaan tee toimenpidettä, josta ei ole odotettavissa hyötyä potilaalle. Jos esitutkimuksessa ilmenee este leikkaukselle tai tutkimustulosten perusteella leikkaukseen ei ole aihetta, kerromme sen rehellisesti. Jos leikkauksen esteenä on epäily silmäsairaudesta, ohjaamme lisätutkimuksiin.
Taittovirhe­ ja kaihileikkauksissa käytetään paikallispuudutusta eli puudutetippaa silmän pintaan. Puudute vaikuttaa jonkin verran myös luomen reunoihin, mikä helpottaa luomen levittimen laittamista. Leikkauspotilaille ei siis anneta piikkiä eikä laiteta kanyyliä toimenpidettä varten.
Halutessasi saat rauhoittavaa lääkettä ennen leikkausta. Lääke laukaisee lihasjännitystä ja auttaa rentoutumaan. Pelonhallintaan voi kokeilla myös rauhoittavan musiikin kuuntelua tai mielikuvaharjoittelua. Voit pyytää päästä kurkkaamaan leikkaussaliin jo esitutkimuskäynnillä, jolloin tuntematon tulee tutummaksi. Toimenpiteen aikana hoitohenkilökuntamme huolehtii sinusta ja pitää vaikkapa kädestäsi kiinni, jos se helpottaa. Kuulet myös koko ajan, missä vaiheessa toimenpiteessä mennään.
Et voi tehdä mitään väärin. Tärkein tehtäväsi on keskittyä hengittämään rauhallisesti ja kuuntelemaan kirurgin neuvoja. Leikkauksen onnistuminen ei ole potilaasta kiinni!
Harvinaiset, joskin kirurgiassa mahdolliset komplikaatiot ovat yleensä lieviä eivätkä asianmukaisella jälkihoidolla heikennä lopputulosta. Usein kyse on vain hiukan tavallista pidemmästä toipumisajasta tai korjaavasta toimenpiteestä seuranta­ajan jälkeen. Silmäkirurgia on yksi turvallisimpia kirurgian muotoja.
Kotihoito­ohjeet käydään kanssasi huolellisesti läpi heti leikkauksen jälkeen. Saat mukaasi leikanneen silmäkirurgin matkapuhelinnumeron, joten voit tarvittaessa kysyä neuvoa suoraan omalta lääkäriltäsi. Jos toipuminen ei suju odotetulla tavalla, pääset viipymättä ja ilman erillistä maksua klinikallemme tarkastukseen. Yleisohjeeksi annamme, että jos jokin asia huolettaa, on aina parempi ottaa meihin yhteyttä kuin jäädä itse murehtimaan asiaa.

Leikkauksen voi maksaa käteisellä sekä tavallisimmilla pankki- ja luottokorteilla tai Resurs Bankin tarjoamalla Silmäsairaala-tilillä. Perinteinen lasku (pankkisiirto) ei ole mahdollinen. Lue täältä lisää maksuvaihtoehdoistamme.

Kyllä! 

Silmäaseman silmäsairaaloissa ja Medilaserissa saat nyt Bonusta yksityisistä silmäleikkauksista, kun maksat hoitosi heti käyntisi yhteydessä. Bonusta kertyy myös silmäluomileikkauksista ja karsastusleikkauksista. Bonusta kertyy enintään 500 euron arvosta / silmä, molempien silmien leikkauksesta 1000 euroon asti.